متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1233
سید محسن موسوی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت کارآفرینی

مبانی کارآفرینیتوسعه کسب و کارها

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1231
محسن فتوحی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : صنایع تراشکاری

تراشکاری قالبسازیدنده سازیفرزکاریcnc قطعه سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1230
سهراب نمیرانیان
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

فرزکاری قطعه سازی تراشکاریقالب سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1229
سید محمد  سلطانی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

قالبسازیدنده سازی تراشکاری فرزکاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1228
علی قیس منشادی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : قطعه سازی

قطعه سازیسری تراشی قطعات فلزی ماشین سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1224
کمال سلطانی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : ماشین ابزار

تراشکاری قطعه سازیقالب سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1187
امیرحسین طهمورسی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ماشین لرنینگ محاسبات نرم الکترونیک کاربردی ثبت اختراعمقالات علمی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1186
محمدحسن اسلامی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : قالب سازی، تراشکاری و ریخته گری

ماشین تراز فرزcncتراشکاریریخته گریقالب سازیمدلسازی تراش cncفرز کاریساخت فرز cnc قالب تولید خطیقالب کامپوزیتپرس ضربه ای

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1173
مهدی فخر آبادی
مدرک : کارشناسی
رشته : تخصص تراشکاری و قطعه سازی

تراشکاریریخته گریقالب سازیصنعتقطعه سازی صنعتمکانیکخطوط نوردصنایع دفاع ماشین آلات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1172
غلامرضا معنوی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : برق و الکترونیک

الکترونیک هیدرولیکبرقاتوماسیون

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1170
رضا  جوادپور
مدرک : کارشناسی
رشته : برق قدرت

برق قدرتیاتاقانبابیت ریزیسانتریفیوژمهندسی معکوس

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1169
علی  قوچانی
مدرک : کارشناسی
رشته : برق و الکترونیک

مانیتورینگآبیاری اتوماتیک برقاتوماسیونLabview

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1145
محمود کارگران بافقی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : عمران

ژئوتکنیکمقاومت مصالح (بتن و خاک و آسفالت)نظارت (جاده و ساختمان) فنی مشاوره

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1141
محمدجواد امراللهی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : حسابداری صنعتی

حسابداریصنعتیمالیمدیریت مالی مالیمدیریتحسابداریمشاورهمدیریت مالی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1140
مهدی امراللهی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت مالی

اقتصادیمالیبانکیمدیریت مالی اقتصادیبانکمالیحسابداریمدیریت مالی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1136
فاطمه مسلمان
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : الکترونیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1134
ابراهیم بهبود
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی عمران-زلزله

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1123
محمد برخورداری
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت ساخت

توضیحات تکمیلی