خدمات فنی

کاربران گرامی در این قسمت می تواند حل مسائل فنی، مدلسازی، طراحی و آنچه را در انجام مباحث فنی با مشکل روبرو هستند در اختیار مدرسان و پژوهشگران که از برترین های کشور هستند قرار دهند تا در کوتاه ترین زمان به بهترین نحو انجام دهند.

  1. طرح درخواست براساس بستر آنلاین و بدون حضور
  2. انجام طرح، حل مساله و یا انجام پروژه توسط متخصصین عضو با مناسب ترین قیمت
  3. امکان انتخاب متخصص براساس رزومه، قیمت و زمان پیشنهادی
  4. امکان مشاهده ارزشیابی سایرین از فرد مورد نظر
  5. امکان ارسال و دریافت خدمت بدون مراجعه حضوری
  6. دسترسی به جامعه متخصصین