جزییات

عنوان طرح : بررسی ارزش افزودۀ دسترس پذیری پسکرانه به بندر (بندر به پسکرانه) با رویکرد حمل و نقل چند وجهی موضوع طرح :
کارفرما : سازمان بنادر و دریانوردی استان : همه استانها‏
صنایع مرتبط : حمل و نقل و بازرگانی,صنایع دریایی و ریلی,سایر توضیحات : اهداف اجرای پروژه : بررسی ویژگیها و مزایای ارزش افزوده دسترس پذیری پسکرانه بنادر تجاری به بنادر اصلی کشور با توجه به قابلیت های ممکنه در رویکرد حمل و نقل چند وجهی جهت افزایش سرعت عملکرد و بالارفتن حجم و نرخ عملکرد و بهره وری در فعالیت های سازمان. در این موضوع به دو امر دسترس پذیری بندر به پسکرانه و نیز نقش و جایگاه حمل و نقل چند وجهی در این دسترس پذیری (سرعت، دقت، حجم، تناژ و...) پرداخته می شود. ضرورت اجرای پروژه : یکی از روشهای افزایش دسترس پذیری بنادر به پسکرانه ها و یا بالعکس استفاده از ظرفیتها و قابلیت های حمل و نقل چند وجهی و یا ترکیبی است که در این میان با توجه به قابلیتهای موجود در کشور این موارد بررسی و مطالعه می گردند. خروجیهای مد نظر : بررسی ارزش های افزوده و قابلیتها و پتانسیل های مطرح برای بنادر کشور در دسترس پذیری و همجواری با پس کرانه پرداخته می شود، سپس به این ارزشها و قابلیتهای دسترس پذیری پسکرانه به بنادر نیز به صورت مجزا پرداخته می شود. آنگاه نقش و جایگاه رویه ها و شیوه های مختلف حمل و نقل چند وجهی در افزایش سطوح دسترس پذیری بنادر و پس کرانه از طریق این درگاه ها و پتانسیل های موجود پرداخته و بررسی می گردد. در این میان نقش حمل یکسره کالا، بار اندازها، انبارها، حمل ریلی، و... نیز مورد بررسی قرار می گیرد.‏
روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و نام خانوادگی نماینده :
منصوره نعیمی
اطلاعات تماس نماینده :
02184933038

طرح : طرحهای تحقیقاتی تاریخ انقضا : 1400/11/19