جزییات

عنوان طرح : بررسی فعالیت های نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و تهیه وتدوین فهرست بهای جامع

کارفرما : شهرداری مشهد

استان : خراسان رضوی

صنایع مرتبط : حمل و نقل و بازرگانی,صنایع دریایی و ریلی,آموزش و پژوهش

توضیحات : دلایل و ضرورت انجام طرح: شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و به طور کلی صنعت مترو، دارای زیر مجموع های فنی ( کارگاه ها ) مختلف و متعددی می باشد که در هر کارگاه و مجموعه در خصوص بخشی از تجهیزات و یا تاسیسات مرتبط با این صنعت فعالیت هایی جهت نگهداری، تعمیرات و اصلاحات به صورت متناوب صورت می پذیرد. از طرفی به جهت اینکه این فعالیت ها بتواند به صورت منظم و با داشتن یک گزارش روند انجام کار مناسب صورت پذیرد، می بایست برای هر فعالیت و یا مجموعه فعالیت ها نحوه انجام کار به لحاظ نیروی انسانی، روش های فنی، ابزار مورد نیاز تعریف و ... مشخص گردد. هم اکنون در شرکت بهره برداری قطار شهری این فعالیت های هر ساله توسط نیروی های فنی و با توجه به تجارب سال های قبل و نیازهای آینده تدوین و یا ویرایش می گردد. از آنجا که این فعالیت ها در قالب پیمان های برون سپاری به پیمانکاران واگذار می گردد، فرآیند مهمی که برای این فعالیت ها صورت می گیرد، قیمت گذاری و یا هزینه انجام آن ها می باشد. هم اکنون قیمت گذاری برای اکثر این فعالیت ها، با عنایت به عدم مشابهت فعالیت ها با فعالیت های رند بازار، بر اساس تعداد نیروی کل مورد نیاز برای انجام فعالیت های یک کارگاه صورت می پذیرد. این روش در حال حاضر سریعترین و مطمئن ترین روش می باشد،که حداقل از بابت سود غیر منطقی پیمانکاران در زمان انجام قرارداد روشی قابل اتکا خواهد بود. ولی باید به این نکته اشاره کرد که این روش با توجه به تغییر دید فنی هر ناظر قرارداد و یا عوامل دیگر و با توجه به تغییرات چارت نیرویی، باعث خواهد شد قیمت هر فعالیت به صورت غیر منطقی و مغایر با هزینه واقعی هر فعالیت ( بیشتر و یا کمتر ) تغییر نماید. لذا می بایست برای دو هدف مهم یعنی 1. شناسایی دقیق فعالیت های مورد نیاز هر یک از کارگاه ها و 2. محاسبه هزینه انجام هر یک از این فعالیت ها به صورت واقعی ( استفاده از روش مستقیم هزینه انجام کار ) اقدام به تدوین فهرست بها جامع نمود. با تدوین این فهرست بها اولاً ما دارای یک کتابچه تجمیعی در خصوص انواع فعالیت های مختص این صنعت خواهیم بود و ثانیاً می توانیم با اتکا به آن هر ساله با سرعت و دقت بیشتری به واگذاری این فعالیت ها به صورت برون سپاری پیمان آن ها اقدام نماییم.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و اطلاعات تماس کارشناس مربوطه:

 مهندس سلمان پرتوی :
09151085242
05133030552

تاریخ انقضا : 1399/07/25

طرح : طرحهای تحقیقاتی