طرح های تحقیقاتی

ساخت دستگاه صنعتی اندازه‌گیری ارتعاشات ماشین‌های الکتریکی دوار بزرگ نیروگاهی جهت تشخیص عیوب ماشین

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ساخت دستگاه اندازه‌گیری شار مغناطیسی فاصله هوایی ماشین‌های الکتریکی دوار بزرگ نیروگاهی جهت تشخیص عیوب ماشین

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

تهیه دستورالعمل‌های جامع سرویس، نگهداری و تست سامانه تحریک ژنراتور نیروگاه با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های سازندگان و استانداردهای بین‌المللی

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

پیشنهادیه طرح‌های تحقیقاتی

کارفرما: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران

استان: یزد

فعال

توضیحات تکمیلی

فراخوان ساخت دستگاه هوا زدا (Deaerator) جهت کاربرد در صنايع غذايي

کارفرما: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

فراخوان ایده های فناورانه در حوزه ساخت دستگاه بسته بندی ترموفرمینگ اسکین (دار فرش)

کارفرما: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

فراخوان ایده های فناورانه در حوزه طراحی، ساخت، نصب و اجرای دستگاه کنترل گرم شیشه

کارفرما: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

طراحي، ساخت و پياده سازي سيستم رباتيکي جهت روغنکاري قالب بطرهاي شيشه‌اي

کارفرما: موسسه دانشمند

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

طراحی و ساخت 6 عدد امپدانس باند سیگنالینگ برای پست های ترکشن خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

کارفرما: شهرداری مشهد

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی