طرح های تحقیقاتی

فراخوان توسعه سامانه پیشبینی سکته مغزی و تشخیص موضعی خونریزی مغزی مبتنی بر هوش مصنوعی

کارفرما: شتابندهنده دانش بنیان

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

فراخوان توسعه سامانه انطباق خودکار مختصات بیمار با تصاویر سی.تی.اسکن و ام.آر.آی در فرآیند هدایت ابزار جراحی

کارفرما: صندوق نوآوری و شکوفایی با کارگزاری بومرنگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی