طرح های تحقیقاتی

فراخوان ایده های فناورانه در حوزه بومی سازی لاک درونی قوطی آلومینیومی

کارفرما: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی