فستیوال نوآوری های صنایع معدنی

شبکه فن‌بازار ملی ایران در راستای طرح جهش تجارت فناوری فستیوال نوآوری های صنایع معدنی را برگزار می کند. این فستیوال با هدف شناسایی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل روند تجاری‌سازی دانش‌فنی در حوزه فناوری‌های مرتبط به صنایع معدنی با همراهی شرکت دانش‌بنیان کاریزاعتماد که از کارگزاران مهم حوزه بهم‌رسانی است برگزار میشود.
از شركت‌هاي فناور، دانش‌بنيان‌، استارتاپ‌های فعال در این حوزه دعوت به عمل مي‌ايد تا جهت ثبت‌نام به آدرس karizetemad.ir/mine مراجعه نمايند.