دوره های آموزشی

ایمنی کار در عملیات تراشکاری و برشکاری (ویژه کارگاه های عضو شمستا)

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/11/25 توضیحات تکمیلی

ایمنی کار در عملیات تراشکاری و برشکاری (عادی)

نوع دوره : آنلاین
استان : یزد
اخرین مهلت ثبت نام : 1399/11/25 توضیحات تکمیلی