جزییات دوره

نام دوره : ایمنی کارفرمایی

نوع ارائه : حضوری

توضیحات : این دوره به مدت 20 ساعت برگزار می شود. در این دوره موارد ایمنی مربوط به کارفرمایان آموزش داده می شود. این دوره زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد. گواهی این دوره از طرف مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار صادر می گردد و معتبر می باشد.

قیمت : 3,000,000 ریال

ظرفیت دوره : 20

نام مدرس : دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

استان : یزد

مکان برگذاری : یزد، بلوار امیرکبیر، طوبی شرقی 24، پلاک 6، پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان

آزمون آنلاین : خیر

زمان برگذاری : 1 مهر ماه 1399

اخرین مهلت ثبت نام : 1399/06/29

صنایع : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات,صنعت ساخت و ساز (راه و ساختمان),سایر

رشته : رشته های مرتبط با صنعت

مدت دوره : 20 ساعت

مهلت ثبت نام برای این دوره به پایان رسیده است