جزییات دوره

نام دوره : ایمنی عمومی صنعتی

نوع ارائه : حضوری

توضیحات :

در این دوره به مدت 8 ساعت مباحث مربوط به ایمنی در امور پیمانکاری (ایمنی کارگری) تدریس می شود. این دوره زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد. گواهی این دوره از طرف مرکز تعلیمات و تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار صادر می گردد و معتبر می باشد.

قیمت : 800,000 ریال

ظرفیت دوره : 20

نام مدرس : دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

استان : یزد

مکان برگذاری : یزد، بلوار امیرکبیر، طوبی شرقی 24، پلاک 6، پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان

آزمون آنلاین : خیر

زمان برگذاری : بعد از رسیدن تعداد افراد به حد نصاب اعلام می گردد.

اخرین مهلت ثبت نام : 1399/09/30

صنایع :  تجهیزات ایمنی,آموزش و پژوهش

رشته : رشته های مرتبط با صنعت

مدت دوره : 8 ساعت

مهلت ثبت نام برای این دوره به پایان رسیده است