متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1319
بهرام رضایی
مدرک : کارشناسی
رشته : نقشه کشی صنعتی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1314
علی رضا کاتبی
مدرک : کاردانی
رشته : تکنولوژی کنترل

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1062
امیرحسین نگهی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی مکانیک

انسیس فلوئنت ، سالید ورک، دیزین بیلدر انسیس فلوئنت ، سالید ورک ، دیزین بیلدر

توضیحات تکمیلی