متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1324
محسن کارگر
مدرک : کاردانی
رشته : ماشین ابزار

میل لنگشاتونسرسیلندر

توضیحات تکمیلی