درباره ما

تاسیس شرکت1368
•    ساخت دستگاه برش ریلی گازی 
•    ساخت تراکتور جوش زیر پودری مدل 
1369تا1375
•    ساخت منابع تغذیه جوش زیر 
•    ساخت دستگاه لوله بر برقی و دستی 
•    ساخت دستگاه لوله برقی 
•    ساخت دستگاه رکتی فایر جوش دستی 
1375تا1379
•    ساخت دستگاه بوم و ستون جوشکاری 
•    ساخت تراکتور جوش زیرپودری مدل 
•    ساخت میز گرداننده عمودی 
•    ساخت دستگاه برش پالسما 
•    ساخت دستگاه برش گوجینگ مدل 
•    ساخت میز گرداننده مخازن 
1380تا1382

ساخت دستگاه جوش پالس میگ 
•    ساخت ماشین دروزاه جوش
•    ساخت میز گرداننده عمودی پوزیشنر هیدرولیکی 1384
•    ساخت تراکتور جوش زیرپودری دوسیمه 
•    ساخت دستگاه جوش CO2 
•    ساخت میز گرداننده مخازن 
•    ساخت دستگاه بوم و ستون 
•    ساخت دستگاه H صاف کن 
•    دریافت گواهینامه از شرکت DNV هلند 1386
1389تا1387
•    ساخت دستگاه اتومایتک مونتاژ و جوش تیر ورق عمودی 
•    ساخت دستگاه برش پالسما 
•    ساخت دستگاه اتوماتیک جوش کپسول
•    ساخت دستگاه جوش داخلی باکس )هدر باکس
•    ساخت دستگاه گرداننده زنجیری تیرورق 
•    ساخت دستگاه جوش کلدینگ چرخ قطار 
•    ساخت دستگاه جوش کموتاتور 
•    ساخت دستگاه شات بالست خطی 
•    ساخت خط تولید کامل تیرورق اتوماتیک 
•    ساخت دستگاه جوشکاری الکترو اسلگ 
•    ساخت دستگاه مونتاژ باکس 
1391تا1393
1392تا1395
•    ساخت دستگاه کلدینگ غلطک 1392
•    ساخت دستگاه دریل و برش 
•    ساخت دستگاه جوش اتوماتیک 
•    ساخت دستگاه الکترو اسلگ پرتابل 
•    ساخت دستگاه بوم و ستون 
•    ساخت دستگاه بوم وستون 
•    ساخت دستگاه اینورتر جوشکاری تندر 
•    ساخت دستگاه مونتاژ تیرورق هیدرولیک 
•    ساخت دستگاه دروازه جوش 
•    ساخت دستگاه برش CNC ورق و لوله 1395
•    ساخت دستگاه گرداننده زنجیری 

1396تا1397
•    ساخت دستگاه بوم و ستون تلسکوپی
•    ساخت انبار مکانیزه ورق)صادراتی هلند 1396
•    ساخت آسانسور مکانیزه ورق صادراتی هلند 1396
•    ساخت دستگاه جوش دیواره مخازن ذخیره صادراتی چین 1396
•    ساخت دستگاه اتوماتیک جوش تیگ 
•    ساخت دستگاه اینورتر جوشکاری ک
•    ساخت دستگاه پوزیشنر محوری عمودی 
•    ساخت ماشین چنگک حمل قطعات سنگین 
•    ساخت ماشین تسطیح زمین 
•    ساخت ماشین تسطیح زمین
•    ساخت دستگاه مونتاژ جوش و کپسول 1397

1398تا1400
•    ساخت ماشین تسطیح زمین تیغه 3 متری 
•    ساخت دستگاه بوم و ستون CNC و پوزیشنر 
•    ساخت خط انتقال اتوماتیک استراکچر 1398
•    ساخت دستگاه خط ریخته گری اتوماتیک 
•    ساخت دریل CNC پلیت تیوپ شیت 
•    ساخت دستگاه برش اتوماتیک شیارزن لوله 1399
•    ساخت دستگاه کلدینگ جوش غلطک 
•    ساخت دستگاه جوش اتوماتیک میلگرد 
•    ساخت دستگاه CNC فرز چوب 10 کله 1400
•    ساخت دستگاه پوزیشنر 
•    دستگاه جوش هدر باکس 
•    دستگاه باالبر مونتاژ 

خدمات ما

تجهیزات جوشکاری و برشکاری

شامل: 

دستگاه های جوش اینورتری  

دستگاه های جوشکاری دستی  

دستگاه های جوشکاری CO2  

دستگاه های جوش زیرپودری  

دستگاه برش پلاسما PL 200A  

دستگاه برشکاری گوجینگ

تجهیزات تولید استراکچر

شامل:

ماشین برش سی ان سی  

ماشین مونتاژ تیرورق  ماشین مونتاژ باکس  

ماشین جوشکاری دروازه ای – زیرپودری  

ماشین جوشکاری F1 زیرپودری 

 ماشین جوشکاری الکترو اسلگ  

ماشین صاف کن اچ 

 ماشین دریل سی ان سی 

 ماشین دریل سی ان سی تیرورق  

ماشین شات بلاست

تجهیزات تولید مخازن تحت فشار و پالایشگاهی

شامل:

 ماشین گرداننده  

پوزیشنرها 

 بوم و ستون جوشکاری زیرپودری 

تجهیزات خاص

شامل: 

 پوزیشنر دوکله 

خدمات پس از فروش
خدمات و تعمیرات

اطلاعات تماس

کاربر گرامی هنگام تماس با شرکت مذکور اعلام بفرماییدکه اطلاعات تماس را از صفحه شخصی شرکت در سامانه شمستا مشاهده کرده اید تا از امتیازات توافقی و پشتیبانی آتی شمستا بهره مند شوید.

تلفن : 22903200
اراک

فرم تماس

نظر خود را در باره این نمایشگاه ثبت کنید

ثبت نظر شما
X

به نمایشگاه آنلاین سامانه جامع صنعتی شمستا خوش آمدید