درباره ما

شرکت سامان گستر،یکی از بزرگترین و باتجربه ترین شرکتی است که در سال 1387کار خود را در زمینه اتوماسیون صنعتی و تامین تجهیزات الکترونیکی (کنترل کننده های دورموتور DC - AC و سافت استارتر و الکتروموتور) در سطوح ولتاژی LV و MV و انرژی بادی و خورشیدی شروع کرده و نمایندگی رسمی و انحصاری SANTERNO ایتالیا ، در زمینه فروش و خدمات پس از فروش اتوماسیون صنعتی در ایران می باشد.
این شرکت اولین تولید کننده درایو تحت لیسانس یک شرکت اروپایی در ایران می باشد که از سال ۱۳۹۶ با توجه به دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت از تولید داخل ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات تحت لیسانس شرکت سانترنو را آغاز نموده است.
پيشـينه سـامان گسـتر در تاميـن تجهيـزات الكتريكـي و نيـاز روز افزون صنايـع بـه اينگونـه تجهيـزات باعـث گرديـد، شـركت نسـبت بـه ايجـاد مشـاركت هـای ایرانـی - خارجـی و عقـد قراردادهـای انحصـاری طولانـی مــدت بــا ســازندگان معتبــری كــه در رده هــای بيــن المللــی فعاليــت گسـترده ای دارنـد، اقـدام نمايـد برای مثال شرکت: SANTERNO ايتاليا و OM ايتاليا
بدیهـی اسـت ایـن شـرکت با حفـظ پـل ارتباطی خـود با صنایـع گوناگون و ارائـه خدماتـی همچـون نصـب و راه انـدازی و آموزش همـواره در جهت کسـب رضایـت مشـتریان خود می کوشـد اعضـای شـرکت سـامان گسـتر بـه طـور مـداوم جلسـات آموزشـی را در مـکان هـای تولیـدی - صنعتـی برگـزار مـی کنند تـا جدیدتریـن اطاعات را بـه مشـتریان خـود ارائـه دهنـد.
به جرات میتوان گفت دانش ما به اندازه کیفیت ما بالاست.

خدمات ما

تولید محصولات SANTERNO

1)یونیت ترمز
2)انواع درایو
3)انواع سافت استارتر:(ساخت درایو و سافت استارتر تا رنج 1200کیلووات)
4)چوک
5)بردهای جانبی

تولید محصولات OME

الکترو موتور:
1)EXPLOSION PROOF
2)MEDIUM HIGH VOLTAGE
3)STANDARD

فعالیت در تامین تجهیزات الکترونیکی:

(کنترل کننده های دورموتور DC - AC و سافت استارتر و الکتروموتور) در سطوح ولتاژی LV و MV و انرژی بادی و خورشیدی.

اطلاعات تماس

کاربر گرامی هنگام تماس با شرکت مذکور اعلام بفرماییدکه اطلاعات تماس را از صفحه شخصی شرکت در سامانه شمستا مشاهده کرده اید تا از امتیازات توافقی و پشتیبانی آتی شمستا بهره مند شوید.

مدیر : فرامرز مهدوی
تلفن : 87133-021
تهران

فرم تماس

نظر خود را در باره این نمایشگاه ثبت کنید

ثبت نظر شما
X

به نمایشگاه آنلاین سامانه جامع صنعتی شمستا خوش آمدید