نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1218
اسلیپ رینگ
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1217
عملگرا
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1216
موتورهای القایی روتور مخروطی ترمز دار
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1215
قالب های مسی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1214
سری لانس های اکسیژن
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1213
فورم هوا
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1212
آمبرازور هوای
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1211
کلید اتوماتیک و مینیاتوری
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1210
شیرسوپاپی دستی ا
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1209
کنتاکت کنتاکتور
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1208
نوار عایق ضد آب
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1207
کابل حرارتی و تجهیزات
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1206
بردهای الکترونیکی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1205
کنتاکتور
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1204
کابل فیبرنوری
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1203
درپوش فیوزی کوپلینگ هیدرولیکی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1202
نیم نازل
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1201
ثبات های بدون کاغذ
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1200
بلوک های کوراندومی ذوبی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1199
استکان تاندیش
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان