متخصصان،سازندگان و محققان

در این بخش متخصصان، سازندگان، محققان و مدرسان می توانند به معرفی خود و پتانسیل های کاری خود بپردازند تا متقاضیان مستقیم با آنها و ظرفیت هایشان آشنا و به آنها مراجعه نمایند.

مزایای بخش متخصصان، سازندگان، محققان و  مدرسان

  1. ثبت نام و قرارگیری در لیست متخصصان
  2. امکان انتخاب نوع کارکرد در مجموعه (مدرس، متخصص)
  3. عدم نیاز به پرداخت حق خدمت اولیه (برای خدمات آموزشی و خدمات فنی)
  4. ارجاع مستقیم خدمت از سوی متقاضی
  5. امکان معرفی خود و آپلود رزومه همراه با سوابق علمی و اجرایی
  6. امکان معرفی خود به تولید کنندگان، صنعتگران و سازندگان
  7. امکان آموزش مباحث تخصصی خاص با نرخ پیشنهادی خود
  8. انجام پروژه های تخصصی تئوری یا مدلسازی و یا حل مسائل با شرکت در بخش انجام خدمات فنی
  9. امکان معرفی هرچه بیشتر خود به محققان، سازندگان و تولید کنندگان
  10. صرفه جویی در هزینه و زمان