نمایشگاه مجازی قطعات بومی سازی شده

در نمایشگاه مجازی (آنلاین ) قطعات بومی سازی شده، لیستی از قطعاتی که توسط متخصصان ایرانی بومی سازی شده قرار دارد. در این بخش سازندگان و مراکز صنعتی تولید کننده عضو سامانه جامع صنعتی شمستا می توانند مشخصات قطعاتی که برای اولین بار در ایران بومی سازی کرده اند را به نمایش گذاشته تا شرکت ها و مراکز تولیدی که نیاز به این قطعه دارند از ساخته شدن این قطعه در ایران مطلع شده و در صورت تمایل نسبت به خرید آن و ارتباط با سازنده اقدام نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی معرفی نمایشگاه مجازی قطعات بومی سازی شده کلیک نمایید.