جزییات متخصصان

نام : ابوالفضل حسینی
شغل : استاد دانشگاه استان : تهران‏
شهر : تهران مدرک تحصیلی : دکترا‏
رشته تحصیلی : مهندسی برق
درباره من :

پردازش تصویر

سیستمهای مونیتورینگ (تشخیص پلاک، چهره و...)

اینترنت اشیا

شبکه های کامپیوتری،

آموزش و پژوهش

تخصص های فنی :  مهندسی برق‏ , مهندسی فناوری اطلاعات‏ , مهندسی کامپیوتر‏ ,ریاضیات صنعت ها : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات, تجهیزات ایمنی, رایانه و IT و بسایت,آموزش و پژوهش
تخصص های مشاوره :  مهندسی برق‏ , مهندسی فناوری اطلاعات‏ , مهندسی کامپیوتر‏ ,ریاضیات صنعت ها : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات, تجهیزات ایمنی, رایانه و IT و بسایت,آموزش و پژوهش
تخصص های آموزشی :  مهندسی برق‏ , مهندسی فناوری اطلاعات‏ , مهندسی کامپیوتر‏ ,ریاضیات صنعت ها : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات, تجهیزات ایمنی, رایانه و IT و بسایت,آموزش و پژوهش
موبایل : 09127149529