آموزش و پشتیبانی

فیلم خلاصه شده معرفی سامانه جامع صنعتی شمستا

لطفا جهت مشاهده وبینار آموزشی آشنایی با سامانه جامع صنعتی شمستا فیلم قرار داده شده را مشاهده نمایید.

لطفا جهت آشنایی با نحوه ثبت نام در سایت و استفاده از خدمات فیلم قرار داده شده را مشاهده نمایید.