جزییات

عنوان طرح : بررسی و تعیین شرایط بهینه امتزاج، در مخزن آسماری میدان رامشیر، با انجام آزمایشات سنگ مخزن و لوله قلمی و مقایسه نتایج (99-21-0429) موضوع طرح :
کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب استان : همه استانها‏
صنایع مرتبط : نفت، انرژی و پالایشگاهی,آموزش و پژوهش توضیحات : اهداف اجرای پروژه : به¬منظور حصول اطمینان از نتایج پروژه تزریق گاز امتزاجی، انجام آزمایشات لازم بر سنگ و سیالات مخزن در حالت¬های مختلف ضروری است. نتایج بررسی میدانی و شبیه¬سازی سه بعدی مخزن آسماری میدان رامشیر دلالت بر بستگی ضریب بازیافت نهایی نفت به میزان امتزاج گاز در نفت مخزن و به نوع سیال غنی کننده گاز سبک تزریقی دارد. بنابراین لازم است تا در آزمایشگاه اثرات محیط متخلخل بر روی مقادیر حداقل فشار امتزاجی (MMP) و حداقل غنی سازی امتزاجی (MME) و اثر نوع سیال غنی کننده برای غنی سازی گاز سبک تزریقی روی آن¬ها بررسی گردد. با انجام این پروژه انتظار می¬رود، بخشی از ابهامات در خصوص شرایط و خصوصیات تزریق امتزاجی در مخزن مذکور رفع گردد و بر مبنای این آزمایشات، نتایج شبیه سازی فرآیند امتزاجی با اطمینان بیشتری ارایه شود. ضرورت اجرای پروژه : انجام آزمایشات مورد درخواست در این پروژه اثرات مهمی در هزینه های اقتصادی پروژه و ضریب بازیافت نهایی نفت خواهد داشت. بدیهی است در صورت اخذ نتایج مناسب و تعیین پارامترهای موثر در این نوع تزریق، برنامه تزریق امتزاجی گاز در مخزن به لحاظ خوراک و طراحی موردنیاز، بهینه و تصحیح خواهد گردید. مشخصات فنی و استانداردهای مورد نیاز : اولین و مهم¬ترین مطالعات قبل از تزریق گاز در مخازن هیدروکربوری، امتزاجی یا غیر امتزاجی بودن تزریق می¬باشد که، حداقل فشار امتزاجی، مهم¬ترین پارامتر جهت تعیین امتزاجی یا غیرامتزاجی بودن نوع تزریق است. حداقل فشار امتزاجی را می¬توان هم از روش¬های آزمایشگاهی و هم با استفاده از روابط تجربی و محاسبات ترمودینامیکی محاسبه نمود.رایج ترین روش¬های تعیین مقدار حداقل فشار امتزاجی به صورت آزمایشگاهی، آزمایش لوله قلمی، دستگاه حباب بالا رونده، روش ناپدید شدن کشش¬بین¬سطحی، روش پاسخ صوتی، روش افزایش سریع فشار (سیلندر) و روش فلورسانس سریع میکروسیالی می¬باشند که در ادامه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. خروجیهای مد نظر : - میزان ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﻲ هر یک از ﮔﺎﺯهای تزریقی غنی شده، ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ - شرایط حداقل فشار تزریقی لازم برای ایجاد امتزاج میان نفت زنده مخزن و انواع مختلف سیالات تزریقی به مخزن چیست؟ - ﺷﻜﺎﻓﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺨﺰﻥ، ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻭ تراوایی، نوع ﮔﺎﺯ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺨﺰﻥ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺨﺰﻥ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟ - آیا استفاده از پلیمر در فرایند تزریق گاز در مخازن ناهمگن می تواند موثر باشد؟ - کدامیک از فرایندهای تزریق امتزاجی و نزدیک به امتزاجی اقتصادی خواهند بود؟ - تفاوت نتایج حاصل از آزمایشات لوله قلمی و آزمایشات درون سنگ مخزن چگونه است؟ - تاثیر محیط متخلخل بر فرایند امتزاجی چگونه است؟ - حداقل میزان غنی سازی گازهای امتزاجی گاز تزریقی با تغییر سیال تزریقی با استفاده از NAPHTA ، LPG و NGL در لوله قلمی و سنگ مخزن چگونه تغییر می¬¬کند؟ - اثرات جانبی تزریق امتزاجی گاز بر سنگ و سیال مانند رسوب آسفالتین به چه صورت بازیافت نفت را تحت تاثیر قرار می¬دهد؟‏
روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و نام خانوادگی نماینده :
الهام خواجه علی
اطلاعات تماس نماینده :
06134490163

طرح : طرحهای تحقیقاتی تاریخ انقضا : 1400/10/21