جزییات

عنوان طرح : ستراتژی افزایش سطح تاب آوری بنادر کشور به منظور مقابله با تحریم‌ها و کاهش اثرات وضعی تحریم‌ها بر حوزه فعالیت‌ها و خدمات سازمان بنادر و دریانوردی موضوع طرح :
کارفرما : سازمان بنادر و دریانوردی استان : همه استانها‏
صنایع مرتبط : حمل و نقل و بازرگانی,صنایع دریایی و ریلی,سایر
توضیحات : اهداف اجرای پروژه : با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه کشور و نیز چرخشها و روندهای فضای اقتصاد جهانی در معامله های شرقی و غربی با گسترش حوزه نفوذ و عمق نفوذ چین، به همراه در نظر گرفتن رقابت ها و جهش های شدید اقتصادی و تکنولوژیکی بنادر منطقه، شاخصه ها و راهکارهای افزایش سطح تاب آوری بنادر کشور به صورت کلیت بنادر فضای حاکمیتی جمهوری اسلامی و نیز تاب آوری خاص هر یک از بنادر بررسی و مطالعه گردد. مطالعه موردی امیرآباد/انزلی –امام/چابهار – رجایی/بوشهر خروجیهای مد نظر : بررسی و گردآوری شاخصه های تاب آوری در بنادر – بررسی اقتضائات خاص هر یک از بنادر کشور در بحث تاب آوری با توجه به پتانسیلهای هر بندر – بررسی مزایای هم افزایی و شبکه سازی بنادر در بحث افزایش سطح تاب آوری – تطبیق دهی شرایط اقتصاد جهانی و رقابت های اقتصادی بنادر منطقه و مشکلات تحریم ها در بحث تاب آوری – تطبیق دهی هر یک از ویژگیهای شاخص های تاب آوری با هر یک از بحرانها و تهدیدات شرایط اقتصاد جهانی – احصای روشها و راهکارهای عملیاتی جهت افزایش سطح تاب آوری بنادر – راهکارهای خاص شرایط تحریم 1- بصورت تک تک بنادر 2- بنادر شمالی(3بندر) 3- بنادر جنوبی(4بندر) 4- کل کشور(نهایی سازی) 5- بصورت کریدوری‏
روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و نام خانوادگی نماینده :
منصوره نعیمی
اطلاعات تماس نماینده :
02184933038

طرح : طرحهای تحقیقاتی تاریخ انقضا : 1400/11/19