جزییات

عنوان طرح : فراخوان ایده های فناورانه در حوزه بومی سازی لاک درونی قوطی آلومینیومی

موضوع طرح : بومی سازی لاک درونی قوطی آلومینیومی

کارفرما : مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان : تهران

صنایع مرتبط : صنایع آهن، فولاد، مس و آلومینویم

توضیحات : مهلت ارسال پیشنهاد: 31 مرداد ماه 1399

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

fanavar@daneshmandins.ir

02188883913-02188678349 داخلی 408

تاریخ انقضا : 1399/11/14

طرح : طرح های نوآورانه و فناورانه