جزییات

عنوان طرح : نقش و جایگاه آینده بنادر کشور در کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی به منظور برنامه‌ریزی آینده ‏پژوهانه‌ی استراتژیک بلند مدت موضوع طرح :
کارفرما : سازمان بنادر و دریانوردی استان : همه استانها‏
صنایع مرتبط : حمل و نقل و بازرگانی,صنایع دریایی و ریلی,سایر توضیحات : اهداف اجرای پروژه : بررسی نقش و جایگاه بنادر کشور در آینده کریدورهای حمل و نقل بین المللی فعلی و آتی جهت دریافت و شناخت عوامل تاثیرگذار تقویت یا تضعیت کننده نقش بنادر ایران در موازنه ها و برنامه های حمل و نقلی جهانی برای تجار و شرکتهای کشتیر انی جهت برنامه ریزی بلند مدت آینده نگر استراتژیک، به منظور حفظ جایگاه بنادر ایران در سیستم حمل و نقل جهانی و اقدامات پیش دستانه جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت های فعلی یا آتی با توجه به تغییر ساختارهای جهانی کریدوری و حمل و نقلی دریا پایه خروجیهای مد نظر : بررسی هر یک از کریدورهای عبوری از کشور – تطبیق دهی جایگاه و نقش بنادر کشور در این کریدورها – بررسی برنامه های آتی جهانی در خصوص کریدورهای جدید – بررسی تشکیل اتحادیه ها و ظرفیت های عبوری و تجاری کشورها در این کریدورها – ارائه برنامه های پیش دستانه برای بهره برداری از ظرفیت هر یک از این کریدورها برای بنادر به منظور حفظ جایگاه و تقویت جایگاه بنادر – ارائه بسته های حمایتی و تشویقی بنادر ایران به تجار و دیگر کشورها جهت ارائه خدمات ترانزیتی عبوری در کریدورهای ایران – ارائه کریدورهای پیشنهادی جدید جهت استفاده از ظرفیت های کشورهای فارسی زبان (حوزه تمدن فارسی) – ارائه کریدورهای پیشنهادی جدید جهت استفاده از ظرفیت های محور مقاومت و مدیترانه‏
روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و نام خانوادگی نماینده :
منصوره نعیمی
اطلاعات تماس نماینده :
02184933038

طرح : طرحهای تحقیقاتی تاریخ انقضا : 1400/11/19