جزییات طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح : طراحی دال‌خط کوهان‌دار برای راه‌آهن‌های کویری و تدوین ضوابط تولید و اجرای آن برای بار محوری 25 تن و سرعت 160 کیلومتر بر ساعت موضوع طرح :
کارفرما : شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران استان : تهران‏
صنایع مرتبط : صنایع دریایی و ریلی,هوا وفضا
توضیحات :

زمان مورد انتظار اجرا : 8 ماه
هزینه مورد انتظار اجرا : 4,000,000,000 ریال
اهداف اجرای پروژه :
از جمله تأثیرات محیط زیست بر راه‌آهن که می‌تواند سیستم حمل ونقل ریلی را با مشکل مواجه کند، حرکت ماسه‌های روان در مناطق بیابانی است. در این پروژه پس از بررسی راهکارهای مختلفی که تاکنون جهت رفع یا کاهش مشکلات موجود راه‌آهن‌های کویری ارائه شده، به مرور سیستم دال‌خط کوهاندار پرداخته می شود. سپس بهینه سازی این سیستم با رویکرد عددی به منظور تأیید قابلیت عبور ماسه‌های روان از روسازی مربوطه پیگیری می‌شود. در ادامه به ارائه تحلیل و طراحی سازه‌ای و نیز دستورالعمل اجرای خط مذکور پرداخته می شود. اهداف اصلی این پروژه به قرار زیر می‌باشد - بررسی مشکلات زیست محیطی راه‌آهن در مناطق کویری - بهینه سازی روسازی دال کوهاندار جهت رفع معضل مناطق کویری (با رویکرد ارزیابی عددی عبور ماسه‌های روان) - بهینه‌سازی روسازی دال کوهاندار جهت رفع معضل مناطق کویری (با رویکرد سازه ای) - تدوین دستورالعمل تولید، اجرا و تحویل‌گیری دال‌خط کوهاندار - تدوین دستورالعمل اجرای دال خط کوهاندار در خطوط در حال استفاده در مناطق ماسه گیر(خط گرم)در زمان مسدودی کوتاه

ضرورت اجرای پروژه :
دانستن اینکه چگونه می‌توان از خطوط ریلی و قطارها در برابر شن و ماسه بهتر محافظت کرد، مشکل است، زیرا تا کنون روش قابل اعتمادی برای پیش بینی رفتار شن و ماسه شناسایی نشده است. با این حال روش‌هایی برای مقابله با حرکت ماسه‌های روان از درون خطوط ریلی ارائه شده که هر یک به شکلی به حل مشکلات کمک می‌کند؛ اما هیچ یک از روش‌های موجود به صورت کامل به حل مشکل نپرداخته است. این راهکار ها در حالت کلی به دو دسته سنتی و مدرن و در مجموع به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از: روش های زیست بومی، تثبیت فیزیکی و مکانیکی، تثبیت شیمیایی، طراحی نوین، احداث واریانت جدید و استفاده از ماشین آلات مکانیزه شن روب دمنده و مکنده. در این پیشنهاد پروژه، روش طراحی نوین شامل دال‌خط کوهاندار مدنظر است.
مشخصات فنی و استانداردهای مورد نیاز :
(مراجعه به فایل پیوست) مطالعه فایل PDF پیوست و تکمیل فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی پیوست الزامی است.
خروجیهای مد نظر :
- ارائه مدل بهینه از دال خط کوهاندار همراه با نقشه های انفجاری و کامل همراه با نقشه المانهای فلزی داخل دال - ارائه راهنما و دستورالعمل تولید دال خط کوهاندار - ارائه راهنمای اجرای دال خط کوهاندار در خطوط گرم - ارائه دستورالعمل استفاده از زیر سازی بتون غلطکی و آسفالت برای لایه زیرین دال خط کوهاندار - براور اقتصادی اجرای یک کیلومتر دال خط کوهاندار در خط گرم - تهیه و تدوین دستورالعمل نگهداری خطوط مجهز به دال خط کوهان¬دار - تهیه و تدوین دستورالعمل روش¬های ترمیم دال خط کوهاندار مانند شکستگی دال یا نشست خط - اسناد مناقصه فنی جهت اجرای 5 کیلومتر دال خط کوهان¬داردر خطوط گرم - شرکت راه آهن ج.ا.ا حق استفاده کامل از طرح (نقشه ها، دستورالعملها و سایر موارد مرتبط) و همچنین اجرای نامحدود طرح توسط خود و غیر را به صورت کامل خواهد داشت و مشاور در این زمینه هرگونه حقی را از خود سلب می نماید.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و نام خانوادگی نماینده :
حسین امین صدرآبادی
اطلاعات تماس نماینده :
02155128876

طرح : طرحهای تحقیقاتی تاریخ انقضا : 1401/10/15