جزییات

عنوان طرح : مهندسی مجدد فرایندهای حوزه اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد

کارفرما : شهرداری مشهد

استان : خراسان رضوی

صنایع مرتبط : سایر

توضیحات : دلایل و ضرورت انجام طرح: مهندسی مجدد یکی از متداول ترین رویکردها برای تحول اداری در سازمان ها دولتی، غیر دولتی و عمومی تبدیل شده است. در سال های اخیر مهندسی مجدد به عنوان یک تجلی قوی از نوآوری مستمر در باز تعریف ارزش ها و فلسفه های اداری، روش ها و سیستم های بوروکراسی ظهور کرده است. شهرداری های کلانشهرها به عنوان یک ابر سازمان دارای فرآیندهای مختلفی با خدمات متفاوت می باشند که بسیاری از آنها از زمان تصویب تا زمان فعلی، مورد تغییرات ساختاری و تکنولوژیکی زیادی قرار گرفته اند در حالی که فرآیندهای سازمانی از گذشته تا کنون به لحاظ عملیاتی ثابت بوده و بعضا ناکارآمدی ها و نارضایتی های زیادی را نیز به وجود آوده اند. در این راستا بوسیله مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد الکترونیکی سازی، شفاف سازی و ساده سازی، میتوان بهبود و تحولات مناسبی را با توجه به شرایط زمانی و مکانی اعمال نمود. با استفاده از مهندسی مجدد فرآیندها در کنار پایش و ارزیابی فرآیندهای جاری می توان به سمت ایجاد شفافیت و وحدت رویه در پاسخگویی به ارباب رجوع حرکت کرده و رضایت ذینفعان و مراجعین را افزایش داد. حوزه فرهنگی و اجتماعی در شهرداری مشهد در طی سال های اخیر از منظر فرآیندی و عملکردی شاهد افول بسیاری بوده است. تغییرات متعدد مدیریتی، عدم راهبری و نظارت دقیق بر عملکرد سازمان، عدم وجود ماموریت و راهبردهای سازمانی مشخص، اقدامات متعدد هزینه زا و بدون ارزش افزوده کافی، عدم طراحی فرآیندهای یکپارچه و .... بخشی از دلایل معضلات عملکردی و فرآیندی در حوزه فرهنگی می باشد که در این راستا بهبود فرآیندهای این حوزه می تواند ضمن کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده در حوزه فرهنگی، باعث ارتقا فرهنگ شهروندی و مشارکت های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در سطح شهر گردد. همچنین در این طرح ارتباط بین فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی و سایر فرآیندهای مرتبط با مجموعه های شهرداری از جمله فرآیندهای روابط عمومی و ارزیابی عملکرد نیز توجه خواهد شد. مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه اجتماعی و فرهنگی می تواند امکان سنجی فرآیندهایی که قابلیت برون سپاری دارد را نیز مشخص کند که این موضوع هم می تواند باعث شفافیت، استخراج گلوگاه ها و وقفه های کاری، ارتباط نزدیک شهروندان با مراکز مرتبط و موارد مثبت دیگر شود. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: 99/6/10

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط : نام و اطلاعات تماس کارشناس مربوطه آقای سید محمد جاودانی 31291423

تاریخ انقضا : 1399/11/14

طرح : طرحهای تحقیقاتی