جزییات طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح : مهندسی معکوس و ساخت بردهای ترکشن ناوگان خط 1(DVI- TCI-AVI) موضوع طرح :
کارفرما : شهرداری مشهد استان : خراسان رضوی‏
صنایع مرتبط : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات,صنایع دریایی و ریلی
توضیحات :

دلایل و ضرورت انجام طرح
·عدم موجودی انبار 
·حساسیت بالای قطعات مذکور با توجه به نرخ مصرف و لزوم آماده به کاری ناوگان خط 1
·دستیابی به دانش فنی و ساخت بردهای مذکور در کشور 

مشخصات فنی
هدف از این سند ساخت قطعات و کارت های بستهEcon-Box   (کنترلر سیستم ترکشن اینورتر قطار) ساخت شرکت SEMENS-ELIN  می باشد.
 **  سایر مشخصات فنی به پیوست  
·پیشنهاد دهندگان می بایست نسبت به حضور در محل شرکت بهره برداری قطارشهری و انجام بازدید میدانی از قطعه/تجهیز موضوع پروژه اقدام نمایند.
·مشاورر منتخب ملزم به اخذ استانداردهای ایمنی (به طور مشخص آزمایشگاه صنابع برق ایران EPIL ) می باشد.
·اخذ سایر استاندارد های مد نظر تجهیز/ قطعه با قید قابلیت انجام در داخل کشور الزامی می باشد.
 
**** مدت زمان گارنتی مد نظر برای هر برد 18 ماه می باشد.

روش انتخاب مشاور در این پروژه QCBS با ضریب فنی 0/5 می باشد.((فرم ارزیابی کیفی و فنی به پیوست می باشد و مشاور ملزم به تکمیل فرم های یادشده و ارسال مدارک مورد نیاز می باشد))
حداقل تخصص‌ها الزامات مورد انتظار
رشته تخصصی مورد نیاز  مرتبط با این پروژه : مهندسی برق(تمامی گرایشات)
1- داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا گواهي نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز؛
2- داشتن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرائي
3- ارائه یکی از تضمین های موضوع آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 42956ت28493ه مورخ 1382/08/11 بر اساس اصلاحیه شماره 42986/242197 مورخ 1388/12/08 

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و اطلاعات تماس کارشناس مربوطه:

مهندس مشیری :  05133030536-09155257625

دریافت اطلاعات بیشتر:

http://planning.mashhad.ir/r&d 

 

طرح : طرح های نوآورانه و فناورانه تاریخ انقضا : 1401/11/30