جزییات

عنوان طرح : شناسایی کلیه آسیب های شبکه بیسیم و ارتباطی موجود سازمان و ارائه راهکارهای رفع و توسعه بومی از طریق بررسی تطبیقی بین المللی

کارفرما : شهرداری مشهد

استان : خراسان رضوی

صنایع مرتبط : سایر

توضیحات : دلایل و ضرورت انجام طرح: کیفیت پایین مکالمات در بعضی از نقاط شهر وجود نقاط کور در سطح شهر از نظر ارتباط بیسیم عدم ارتباطات با کیفیت در داخل ساختمانهای بتونی ،مجتمع ها و بویژه در طبقات منفی عدم کیفیت مطلوب در مکالمات بیسیمی در جاده ها و شریانهای منتهی به شهر آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: 99/6/6

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط : نام و اطلاعات تماس کارشناس مربوطه سید احمد کبریایی- مسئول امور تحول و توسعه-31507548

تاریخ انقضا : 1399/11/14

طرح : طرحهای تحقیقاتی