جزییات

عنوان طرح : شناسایی کلیه آسیب های شبکه بیسیم و ارتباطی موجود سازمان و ارائه راهکارهای رفع و توسعه بومی از طریق بررسی تطبیقی بین المللی

کارفرما : شهرداری مشهد

استان : خراسان رضوی

صنایع مرتبط : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات, رایانه و IT و بسایت,سایر

توضیحات : دلایل و ضرورت انجام طرح کیفیت پایین مکالمات در بعضی از نقاط شهر وجود نقاط کور در سطح شهر از نظر ارتباط بیسیم عدم ارتباطات با کیفیت در داخل ساختمانهای بتونی ،مجتمع ها و بویژه در طبقات منفی عدم کیفیت مطلوب در مکالمات بیسیمی در جاده ها و شریانهای منتهی به شهر آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: 99/6/31

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

لینک ثبت نام 

نام و اطلاعات تماس کارشناس مربوطه:

سید احمد کبریایی- مسئول امور تحول و توسعه-31507548

تاریخ انقضا : 1399/11/14

طرح : طرحهای تحقیقاتی