جزییات

عنوان طرح : ارزيابي قبل و بعد اجراي پروژه هاي ترافيكي و حمل و نقلي (مديريت ترافيك، اصلاحات هندسي، توسعه عرضه و ...) و خدمات آمارگيري

کارفرما : شهرداری مشهد

استان : خراسان رضوی

صنایع مرتبط : حمل و نقل و بازرگانی,آموزش و پژوهش

توضیحات : در برخی از موارد که اسناد مطالعاتی فرادست و نسبتا جدید در دسترس باشد، پاسخ گویی به سوالاتی مشابه میزان تاثیر اجرای طرح در محدوده آن، ممکن می شود. با این وجود برای سایر انواع پروژه های دیگر، الزاما چنین بستر اطلاعاتی و به روزی در اختیار نخواهد بود. در چنین مواردی انجام مطالعات قبل و بعد اجرای طرح های ترافیکی موردنیاز شناخته می شود. این مهم، با رشد قابل توجه اجرای پروژه های ترافیکی در سطح شهر، محسوس گردیده است. بر اساس توضیحات پیش گفته، در این پژوهش متناسب با انواع پروژه های در دست اجرا (یا در برنامه) به دنبال تعیین شاخص هایی مختلف حمل ونقلی، ترافیکی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... خواهیم بود تا تاثیر اجرای هر یک از طرح ها، بر این شاخص ها ارزیابی گردد. بدین منظور و در صورت امکان، شاخص ها قبل و بعد از اجرای پروژه به صورت میدانی برداشت شده و مورد مقایسه قرار می گیرید. بدیهی است در این مراحل، تاکید و تمرکز اولیه بر استفاده از سامانه های هوشمند برداشت اطلاعات منصوبه در محدوده مطالعه خواهد بود. در برخی موارد که وسعت محدوده تاثیر طرح در حدی باشد که امکان برداشت میدانی برای برخی پارامترها میسر نگردد، روش های پیشنهادی جایگزین مشابه شبیه سازی ها، قابل بررسی خواهد بود. در این راستا و در مواقع نیاز، تبدیل اطلاعات و شاخص های برداشت شده به معادل ریالی آن (به منظور ارزیابی اقتصادی) و وزن دهی موارد متناسب با اهداف هر پروژه مورد نیاز خواهد بود. با توجه به اینکه هدف از انجام مطالعه، مشخصا تعیین آثار اجرای پروژه های ترافیکی در محدوده تاثیر طرح می باشد و این سوال بر اساس اطلاعات میدانی و واقعی مدنظر است، انجام خدمات آمارگیری به عنوان بخش اصلی پروژه شناخته می شود. لذا متناسب با نیاز کارفرما، استفاده از خدمات آمارگیری در قالب دستورکارهایی مجزا با بهره گیری از خدمات تیم اجرایی در این پروژه مورد نیاز خواهد بود.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

نام و اطلاعات تماس کارشناس مربوطه: رضا نوروزی09151250598

تاریخ انقضا : 1399/07/25

طرح : طرحهای تحقیقاتی