جزییات

عنوان طرح : بررسی عملکرد و امکان سنجی روش های ارتقاء تصفیه فاضلاب شهری به روش SBR (مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد)

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان یزد

استان : یزد

صنایع مرتبط : آموزش و پژوهش

توضیحات : جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.abfayazd.ir مراجعه فرمایید.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.abfayazd.ir مراجعه فرمایید.

تاریخ انقضا : 1399/12/28

طرح : اولویتهای پژوهشی