جزییات

عنوان طرح : بررسی علل خشک شدن سوزنی برگان شهر اصفهان با تاکید بر گونه‌های سرو نقره‌ای، کاج تهران و لاوسون

کارفرما : شهرداری اصفهان

استان : اصفهان

صنایع مرتبط :  صنایع چوب,آموزش و پژوهش

توضیحات : در صورت نیاز با شماره ۳۲۳۴۴۶۶۱-۰۳۱ و نمابر ۳۲۳۴۴۰۱۳-۰۳۱ تماس و با پست الکترونیکی es.pajoohesh@gmail.com مکاتبه نمایید.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان به آدرس My.isfahan.ir  مراجعه و پیشنهادهای مربوطه صرفا در قالب پاکت الف- شامل:۱- مدارک مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقی ۲- مدارک مربوط به توان مدیریتی و اجرایی ۳-مدارک مربوط به توان فنی(تعریف پروژه،تخصص‌های مورد نیاز و زمانبندی انجام پژوهش و ساختار تیم اجرایی) را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تکمیل و به مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ارسال نمایند

تاریخ انقضا : 1399/07/30

طرح : طرحهای تحقیقاتی