جزییات

عنوان طرح : اولویت های پژوهشی منطقه پارس

کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

استان : همه استانها

صنایع مرتبط :  تجهیزات ایمنی,آموزش و پژوهش

توضیحات : لطفا فایل تکمیلی را مطالعه فرمایید.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

لطفا به نشانی www.pseez.ir مراجعه فرمایید.

تاریخ انقضا : 1399/12/28

طرح : اولویتهای پژوهشی