جزییات

عنوان طرح : ارتقا و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاه های حرارتی

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

استان : تهران

صنایع مرتبط : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات,صنایع نیروگاهی

توضیحات : فایل تکمیلی را مطالعه فرمایید.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

لطفا فایل تکمیلی را دانلود و مطالعه فرمایید.

تاریخ انقضا : 1399/12/28

طرح : طرحهای تحقیقاتی