جزییات

عنوان طرح : پیاده سازی سامانه جامع اطلاعاتی

کارفرما : شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

استان : همه استانها

صنایع مرتبط : رایانه و IT و بسایت,آموزش و پژوهش

توضیحات : لطفا فایل تکمیلی را دانلود و مطالعه فرمایید.

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

لطفا فایل تکمیلی را دانلود و مطالعه فرمایید.

تاریخ انقضا : 1399/11/30

طرح : طرحهای تحقیقاتی