جزییات

عنوان طرح : بررسي تأثيرات نور و نورپردازي بر فضاي سبز و اكوسيستم شهر اصفهان

کارفرما : شهرداری اصفهان

استان : اصفهان

صنایع مرتبط : آموزش و پژوهش

توضیحات : تلفن ۳۲۳۴۴۶۶۱‏-۰۳۱ نمابر: ۳۲۳۴۴۰۱۳‏-۰۳۱ پست الكترونيكي : pajoohesh@isfahan.ir

روشهاي ارسال پروپوزال و ارتباط :

لطفا جهت مشاهده و نحوه ارسال پروپوزال بر روی فراخوان کلیک کنید.

تاریخ انقضا : 1400/01/19

طرح : طرحهای تحقیقاتی