طرح های تحقیقاتی

ساخت دستگاه صنعتی اندازه‌گیری ارتعاشات ماشین‌های الکتریکی دوار بزرگ نیروگاهی جهت تشخیص عیوب ماشین

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ساخت دستگاه اندازه‌گیری شار مغناطیسی فاصله هوایی ماشین‌های الکتریکی دوار بزرگ نیروگاهی جهت تشخیص عیوب ماشین

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ارتقا و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاه های حرارتی

کارفرما: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

فراخوان توسعه پرینتر سه بعدی خانه ساز بتنی و گلی

کارفرما: صندوق نوآوری و شکوفایی با کارگزاری بومرنگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ساخت نرم افزار بازار برق

کارفرما: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

شناسایی کلیه آسیب های شبکه بیسیم و ارتباطی موجود سازمان و ارائه راهکارهای رفع و توسعه بومی از طریق بررسی تطبیقی بین المللی

کارفرما: شهرداری مشهد

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی