طرح های تحقیقاتی

ساخت یک دستگاه پمپ گل 1600hp

کارفرما: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی