طرح های تحقیقاتی

پیشنهادیه طرح‌های تحقیقاتی

کارفرما: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران

استان: یزد

فعال

توضیحات تکمیلی

اولویت های پژوهشی منطقه پارس

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

اولویتهای پژوهشی سنگ آهن بافق

کارفرما: سنگ آهن بافق

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی