طرح های تحقیقاتی

بررسی علل خشک شدن سوزنی برگان شهر اصفهان با تاکید بر گونه‌های سرو نقره‌ای، کاج تهران و لاوسون

کارفرما: شهرداری اصفهان

استان: اصفهان

منقضی شده

توضیحات تکمیلی