طرح های تحقیقاتی

فراخوان توسعه ترکیبات فراسودمند پست بیوتیکی حاصل از سویه باکتریایی ایزوله شده از مادران ایرانی

کارفرما: صندوق نوآوری و شکوفایی با کارگزاری بومرنگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی