طرح های تحقیقاتی

ساخت دستگاه صنعتی اندازه‌گیری ارتعاشات ماشین‌های الکتریکی دوار بزرگ نیروگاهی جهت تشخیص عیوب ماشین

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ساخت دستگاه اندازه‌گیری شار مغناطیسی فاصله هوایی ماشین‌های الکتریکی دوار بزرگ نیروگاهی جهت تشخیص عیوب ماشین

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

تهیه دستورالعمل‌های جامع سرویس، نگهداری و تست سامانه تحریک ژنراتور نیروگاه با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های سازندگان و استانداردهای بین‌المللی

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ارتقا و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاه های حرارتی

کارفرما: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

طراحی، پیاده‌سازی و توسعه‌ی نرم‌افزارهای تحلیل، مطالعه و راهبری شبكه‌ی برق ایران *

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

مطالعات امکانسجی ایجاد نیروگاه های تولید برق از انرژی های پاک جهت تولید 20 درصد برق در محل مصرف انشعابات پرمصرف برق شهرداری مشهد(500 انشعاب )

کارفرما: شهرداری مشهد

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی