طرح های تحقیقاتی

اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

نظارت بر پروژه مطالعات جامع حمل و نقل شهری اصفهان و حومه

کارفرما: شهرداری اصفهان

استان: اصفهان

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

بررسی فعالیت های نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و تهیه وتدوین فهرست بهای جامع

کارفرما: شهرداری مشهد

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ارزيابي قبل و بعد اجراي پروژه هاي ترافيكي و حمل و نقلي (مديريت ترافيك، اصلاحات هندسي، توسعه عرضه و ...) و خدمات آمارگيري

کارفرما: شهرداری مشهد

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی