طرح های تحقیقاتی

اولویتهای پژوهشی سنگ آهن بافق

کارفرما: سنگ آهن بافق

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

فراخوان توسعه فرآیند ریخته گری و پوشش دهی شیرآلات اوربیتی

کارفرما: صندوق نوآوری و شکوفایی با کارگزاری بومرنگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

بازآرایی شبکه فناوری اطلاعات شرکت انتقال گاز ایران

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی