طرح های تحقیقاتی

پیاده سازی سامانه جامع اطلاعاتی

کارفرما: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

توسعه سامانه پشتیبان تصمیم گیری (DSS) برای مدیریت پرتفوی شخصی سرمایه گذاری در بازار سرمایه

کارفرما: شرکت معتبر دانش بنیان

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

فراخوان توسعه پرینتر سه بعدی خانه ساز بتنی و گلی

کارفرما: صندوق نوآوری و شکوفایی با کارگزاری بومرنگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

ساخت نرم افزار بازار برق

کارفرما: مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

بازآرایی شبکه فناوری اطلاعات شرکت انتقال گاز ایران

کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

طراحی، پیاده‌سازی و توسعه‌ی نرم‌افزارهای تحلیل، مطالعه و راهبری شبكه‌ی برق ایران *

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

شناسایی کلیه آسیب های شبکه بیسیم و ارتباطی موجود سازمان و ارائه راهکارهای رفع و توسعه بومی از طریق بررسی تطبیقی بین المللی

کارفرما: شهرداری مشهد

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی