طرح های تحقیقاتی

طرح‌های پژوهشی کاربردی و محورهای سیاست پژوهی- شرکت بازآفرینی شهری ایران

کارفرما: شرکت بازآفرینی شهری ایران

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

اولویت های پژوهشی منطقه پارس

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

اولویتهای پژوهشی سنگ آهن بافق

کارفرما: سنگ آهن بافق

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

عناوین پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تهران

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

بررسی عملکرد و امکان سنجی روش های ارتقاء تصفیه فاضلاب شهری به روش SBR (مطالعه موردی : تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد)

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان یزد

استان: یزد

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

اولویت های پژوهشی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

کارفرما: سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

استان: تهران

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

اولویت های پژوهشی بانک دی

کارفرما: بانک دی

استان: همه استانها

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

فراخوان اولویتهای پژوهشی

کارفرما: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 99

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی

طراحی و ساخت 6 عدد امپدانس باند سیگنالینگ برای پست های ترکشن خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

کارفرما: شهرداری مشهد

استان: خراسان رضوی

منقضی شده

توضیحات تکمیلی