مشاهده سوابق بیمه

مشاهده سوابق بیمه با کد دستوری USSD⁣

یکی از راه های مشاهده سوابق بیمه بدون دانستن شماره بیمه، استفاده از کد دستوری USSD موبایل می باشد. از این طریق می توانید از تاریخ و مبلغ آخرین حق بیمه واریزی توسط کارفرمای خود اطلاع پیدا کنید.⁣
⁣برای اینکار می توان کد دستوری #۴* را با گوشی تلفن همراه شماره گیری کرده، سپس گزینه ۳ که مربوط به تامین اجتماعی می باشد را انتخاب کنید.⁣
⁣⁣در منوی آمده گزینه استعلام را انتخاب کنید و پس از آن گزینه آخرین سابقه را انتخاب کنید و سپس کد ملی خود را وارد کنید.⁣
⁣همچنین می توان #۱۴۲۰* را شماره گیری کرد و سپس گزینه استعلام را انتخاب کرد.⁣
⁣منبع/بیدبرگ⁣