وبینار آموزشی آشنایی با کاربرد سامانه شمستا در صنعت و معدن

کاربرد سامانه در صنعت و معدن

در این وبینار مطابق با سرفصل های زیر سامانه شمستا به صاحبان معادن معرفی خواهد شد.

سرفصل ها:

- آشنایی کلی با سامانه

- معرفی نیازهای صنعت جهت بومی سازی

- آشنایی با بخش های کارآموزی، کاریابی، سرمایه گذاری و متخصصان در صنعت و معدن