خداحافظی مرد پرتلاش، نوآور و خلاق ...

خداحافظی

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حکمی پرویز کرمی را به عنوان دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق منصوب کرد
در حکم معاون علمی و فناوری رییس جمهوری خطاب به پرویز کرمی آمده است:
در راستای کیفی سازی و چابک‌سازی فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ بدینوسیله ضمن ابلاغ برنامه ادغام ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز در ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان و بنا به پیشنهاد رئیس محترم مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، نظر به مراتب تعهد و شایستگی‌های علمی و عملی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق منصوب می‌شوید.
انتظار می‌رود فعالیت‌های هدفمند معاونت در حوزه‌های نرم و هویت‌ساز و فرایند تجاری‌سازی علوم انسانی با تکیه بر ایجاد و حمایت از شرکت‌های این حوزه و نیز ارتقای کمی و کیفی شرکت‌ها و استارتاپ‌های حوزه صنایع خلاق به عنوان برنامه مکمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که طبیعتا منجر به ارتقای فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان در کشور خواهد شد، با مسئولیت جنابعالی سرعت بیشتری بگیرد.
لازم می‌دانم از تلاش‌های جناب مهندس محمدحسین سجادی نیری، در طول مدت تصدی دبیری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت سازی قدردانی نماییم