فراخوان حمایت از پژوهشگران خوش آتیه

 حمایت از پژوهشگران "خوش آتیه"


سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری
با هدف شناسایی و تشویق پژوهشگران جوان در این حوزه


محورهای پژوهشی:


۱. سیاست علوم و تحقیقات
۲. سیاست فناوری و نوآوری
۳. تامین مالی و اقتصاد علم،فناوری و نوآوری
۴. مطالعات آینده علم،فناوری و نوآوری
۵. ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری
۶. مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری


تعهدات مجری:


- یک گزارش پژوهشی
-حداقل یک مقاله دارای نمایه علمی داخلی یا بین المللی صرفا با وابستگی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

راههای ارتباطی


برای کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیک  atiyeh@nrisp.ac.ir یا شماره تماس ۸۸۰۳۶۱۴۴  داخلی ۱۴۷ تماس بگیرید.